fbpx

INFORMACJE O PRAWACH KONSUMENTA

INFORMACJE Z ART. 12 USTAWY Z 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w przepisach art. 21 w zw. z art. 12 ust.1  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), dalej Ustawa, informuję, że:

 1. Zawarłeś umowę, której przedmiotem jest nabycie produktu za cenę wskazaną na fakturze lub rachunku.

Pełne dane sprzedawcy: TOMASZ OBIEGŁY prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.W. MASTER – Tomasz Obiegły adres: Os. Konstytucji 3 Maja 25/2 63-200 Jarocin NIP 617-130-66-60

 1. Kontakt zapewniam poprzez e‑mail piotr@akademiatlumacza.pl
 2. Zapłaty dokonałeś z góry (przed wysyłką towaru), zgodnie z postanowieniami Regulaminu udostępnionego na stronie internetowej pl (4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA).
 3. Możesz zareklamować zakupiony Produkt zgodnie z postanowieniami Regulaminu (6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY). Pamiętaj, że mam obowiązek dostarczyć Produkt bez wad.
 4. Do skorzystania z Produktów elektronicznych może być konieczne: (a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (b) zainstalowana przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript, (c) włączona obsługa cookies w przeglądarce, (d) dostęp do Internetu, (e) zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF, (f) możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
 5. Jako konsument masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania Produktu (5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY).
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą lub na adres e-mail.
 7. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy otrzymasz zwrot wszystkich uiszczonych przez Ciebie płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymam informację o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 10. Zwrot płatności otrzymasz przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wybierzesz inne rozwiązanie.
 11. W przypadku problemów w sprawie rozstrzygnięcia z nami sporu, możesz uzyskać bezpłatną pomoc od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Możesz także zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

© 2021 Akademia Tłumacza